Družina Utgardar

Urgardar nabor


UTGARDAR skupina "historického šermu" a oživenej histórie, stvárňujúca včasne stredovekú, staršiu družinu Varjagov z obdobia 2. polovice 10. storočia, pôsobiacu na kyjevskej Rusi.