O festivale

Utgard

"UTGARD, vzdialené a nebezpečné oblasti ležiace v skalnej ríši obrov, obývané rôznymi zlovestnými bytosťami, do ktorých neradno vstupovať bez zbrane". Toľko sa dozvedáme z interpretácií hraníc medzi svetmi vikinskej doby. Podľa severskej mytológie je Utgard tiež skalný hrad alebo pevnosť ležiaca v skalnatej ríši obrov, ktorej vládcom je utgardský Loki.

2015

plagát 2015 Tento svet ožil 11. júla 2015, keď sme Pod hájom medzi obcami Jasenové a Zbyňov usporiadali prvý ročník podujatia UTGARD. Viac ako 150 hostí z 19 skupín oživenej histórie zo Slovenska, Česka a Poľska, priblížilo návštevníkom zo širokého okolia, ako žili a bojovali vikingovia a Slovania v období 9. – 11. storočia. Súčasťou festivalu bol historický tábor, ukážky dobovej kuchyne a remesiel, turnaj v súbojoch jednotlivcov, turnaj skupín „o most“ a bitka 80 bojovníkov v historicky verných dobových kostýmoch, využívajúcich funkčné repliky dobových zbraní a výzbroje.

2016

plagát 2016 V roku 2016 sme UTGARD zorganizovali opäť. Tentoraz už s prívlastkom festivalu včasného stredoveku a experimentálnej archeológie. Tematicky sme festival rozšírili o Frankov a Avarov, a program druhého ročníka sme obohatili o súťaže pre deti, koncert skupiny dobovej hudby a "živú" rekonštrukciu dobovej svadby. Napriek nepriaznivému počasiu a neutíchajúcemu dvojdňovému dažďu sa na festivale s jednodňovým programom predstavilo 400 účinkujúcich zo 40 skupín oživenej histórie zo 4 krajín a vo veľkej bitke bojovalo 150 bojovníkov.

2017

plagát 2017 Na treťom ročníku sme už hostili viac ako 500 hostí zo 60 skupín historického šermu a oživenej histórie zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Francúzska. Súčasťou dvojdňového programu bol nielen tradičný historický tábor, dobové remeslá, turnaje a veľká bitka 250 bojovníkov, ale aj lukostrelecký turnaj, komentované prehliadky tábora, koncerty niekoľkých skupín dobovej hudby a ohňová show. Vďaka medzinárodnej účasti a pozitívnym ohlasom nie len z domácej, ale aj zahraničnej "living history" scény, sa UTGARD zaradil medzi kvalitné festivaly včasného stredoveku a oživenej histórie v strednej Európe.

2018

plagát 2018 V roku 2018 sme festival usporiadali v novom, autentickom historickom prostredí archeoparku Liptovia, na úpätí Nízkych Tatier pri obci Partizánska Ľupča. Nové prostredie, príjemné počasie, kvalitný dvojdňový program a 700 účinkujúcich z 9 krajín, prilákali 2000 návštevníkov nie len zo Slovenska, ale aj susedných krajín. Vo veľkej bitke bez scenára bojovalo 300 bojovníkov. Utgard tak potvrdil svoju pozíciu jedného z najvýznamnejších a najväčších festivalov včasného stredoveku a oživenej histórie v Európe.

2019

plagát 2019 Na 5. ročníku, ktorý sa druhýkrát konal v archeoparku Liptovia v Partizánskej Ľupči, sa zúčastnilo viac ako 900 hostí zo 66 skupín historického šermu a oživenej histórie z 11 krajín: Bielorusko, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina. Dobovú atmosféru veľkolepého dobového tábora dotváralo 30 dobových remeselníkov a o zábavu sa postaralo 5 skupín dobovej hudby zo Slovenska, Poľska a Bieloruska. Nechýbali prednášky historikov, ukážky bojovej taktiky, turnaje, sokoliari a ohňová show. Vo veľkej bitke bez scenára sa zúčastnilo takmer 400 bojovníkov. Svojou návštevou nás poctilo 2300 návštevníkov.

2022

Utgard 2022

Po dvojročnej prestávke zapríčinenej šírením ochorenia Covid-19 sa 6. ročník festivalu konal 1.7.2022. Opäť v archeoparku Liptovia v Partizánskej Ľupči. O nezabudnuteľnú atmosféru sa počas jednodňového programu postaralo 700 účinkujúcich z 55 skupín oživenej histórie a historického šermu z 9 krajín, 300 bojovníkov, 5 skupín dobovej hudby a ohňová show. Festival aj napriek neľahkej dobe navštívilo približne 1200 návštevníkov.

2023

Utgard 2023

7. ročník festivalu sa konal 1.7.2023, kedy sa v archeoparku Liptovia v Partizánskej Ľupči stretlo 600 výnimočných a tvorivých reenactorov z 9 krajín, z toho 40 dobových kupcov a zručných reselníkov a 250 bojovníkov. Atmosféra bola nezabudnuteľná a program naozaj pestrý. Tvorili ho sokoliari, lukostrelci, bojoví jazdci, bojové hry a turnaje, prednášky historikov, veľká bitka, koncerty 5 hudobných skupín a ohňová show. Ani výdatný dážď, ktorý sa strhol popoludní, neodradil od zábavy a návštevníci spolu s účastníkmi sa pri dobovej hudbe a vatre bavili do hlbokej noci. Utgard 2023 bol najlepší zo všetkých ročníkov. Prekonáme ho v roku 2024?