Žijeme históriou!

Na to, aby sme históriu sprístupnili ľuďom, potrebujeme vašu pomoc. Preto, ak ste zamestnanec, fyzická alebo právnická osoba, venujte nám 2% z vašich zaplatených daní. Podporíte tak naše aktivity. Ďakujeme pekne!

Kto sme?

Sme občianske združenie UTGARDAR, ktoré združuje priaznivcov historického šermu a oživenej histórie, obdobia včasného stredoveku, v oblasti Škandinávie a Ruska. Našimi činnosťami a cieľmi sú:

  • Rekonštrukcia dobového života;
  • Rekonštrukcia dobových remesiel;
  • Náuka v oblasti dobových bojových zručností;
  • Organizovanie festivalu včasného stredoveku a experimentálnej archeológie UTGARD;
  • Prednášky a ukážky pre deti, mládež a dospelých;
  • Spolupráca s vedeckou obcou, orgánmi samosprávy, občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami;
  • Vzbudzovanie záujmu verejnosti o históriu aktívnou prezentáciou „oživenej histórie“;

Tlačivo na darovanie 2% z dane z príjmu


Tlačivo na darovanie 2% z dane z príjmu